રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ - Raghupati Raghav Rajarama - Lyrics

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ, પતિત પાવન સીતારામ-
સીતારામ સીતારામ, પતિત પાવન સીતારામ.

ઈશ્વર-અલ્લહ તેરે નામ, સબકો સન્મતિ દે ભગવાન-
મંદીર મસ્જિદ તેરે ધામ, સારે જગ મેં તેરા નામ.

રાત્રે નિદ્રા દિવસે કામ, ક્યારે ભજીશું હરિનું નામ-
કરતા જઈશું ઘરનું કામ, લેતા જઈશું હરિનું નામ.

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ, પતિત પાવન સીતારામ.


Raghupati Raghav Rajarama

Raghupati raghav rajarama, patit pavan sitarama-
Sitaram sitarama, patit pavan sitarama.

Ishvara-allah tere nama, sabako sanmati de bhagavana-
Mandir masjid tere dhama, sare jag men ter nama.

Ratre nidra divase kama, kyare bhajishun harinun nama-
Karat jaishun gharanun kama, let jaishun harinun nama.

Raghupati raghav rajarama, patit pavan sitarama.