રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો - Rahasyona Padadao Upadi To Jo - Gujarati

રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો

રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો ખુદા છે કે નહિ હાક મારી તો જો

પલાંઠી લગાવીને ના બેસી રહે તું મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગી તો જો
હશે તો ઊઠી દોડવા માંડશે તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો

ફીણ મોઢામાં આવી જશે મોતનું તું ઈચ્છાઓ નાહક વધારી તો જો
ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહિ સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો

પયમ્બરની ટીકા તું કરજે પછી પહેલાં એવું જીવન વિતાવી તો જો
છે મીઠાં કે ખારાં સમજ તો પડે જલન ઝાંઝવાઓને ચાખી તો જો


रहस्योना पडदाओ उपाडी तो जो

रहस्योना पडदाओ उपाडी तो जो खुदा छे के नहि हाक मारी तो जो

पलांठी लगावीने ना बेसी रहे तुं मुठ्ठीओ वाळीने भागी तो जो
हशे तो ऊठी दोडवा मांडशे तुं प्रारब्धने लात मारी तो जो

फीण मोढामां आवी जशे मोतनुं तुं ईच्छाओ नाहक वधारी तो जो
खबर तो पडे मोतीओ छे के नहि समंदरमां डूबकी लगावी तो जो

पयम्बरनी टीका तुं करजे पछी पहेलां एवुं जीवन वितावी तो जो
छे मीठां के खारां समज तो पडे जलन झांझवाओने चाखी तो जो


Rahasyona Padadao Upadi To Jo

Rahasyona padadao upadi to jo khuda chhe ke nahi hak mari to jo

Palanthi lagavine na besi rahe tun muththio valine bhagi to jo
Hashe to uthi dodava mandashe tun prarabdhane lat mari to jo

Fin modhaman avi jashe motanun tun ichchhao nahak vadhari to jo
Khabar to pade motio chhe ke nahi samandaraman dubaki lagavi to jo

Payambarani tika tun karaje pachhi pahelan evun jivan vitavi to jo
Chhe mithan ke kharan samaj to pade jalan zanzavaone chakhi to jo


Rahasyonā paḍadāo upāḍī to jo

Rahasyonā paḍadāo upāḍī to jo khudā chhe ke nahi hāk mārī to jo

Palānṭhī lagāvīne nā besī rahe tun muṭhṭhīo vāḷīne bhāgī to jo
Hashe to ūṭhī doḍavā mānḍashe tun prārabdhane lāt mārī to jo

Fīṇ moḍhāmān āvī jashe motanun tun īchchhāo nāhak vadhārī to jo
Khabar to paḍe motīo chhe ke nahi samandaramān ḍūbakī lagāvī to jo

Payambaranī ṭīkā tun karaje pachhī pahelān evun jīvan vitāvī to jo
Chhe mīṭhān ke khārān samaj to paḍe jalan zānzavāone chākhī to jo


Source : સ્વરઃ આશિત દેસાઈ
રચનાઃ ‘જલન’ માતરી