રાજા રણછોડ તારી મૂરતી રે - Raja Ranchhod Tari Murti Re - Gujarati & English Lyrics

રાજા રણછોડ તારી મૂરતી રે કેમ ભૂલી જવાય (૨)
છેલ છબીલા તારી મૂરતી રે કેમ ભૂલી જવાય
ભૂલી જવાય ના વિસારી શકાય ના

નીરખી છબી મારા નાથની રે કેમ ભૂલી જવાય (૨)
દ્વારીકાથી પ્રભુ ડાકોર આવ્યા
ભક્ત બોડાણાજી તમને લાવ્યા

ધન્ય ઘડી ગુજરાતની રે કેમ ભૂલી જવાય (૨)
પીળા પીતામ્બર જરકસી જામા
મુખપર મોરલી લાગે રુપાળા

પાઘડીમાં ખોસેલું ફુમતું રે કેમ ભૂલી જવાય (૨)
પગમાં ઘુઘરા રુમઝુમ વાગે
વૈજન્તીમાલા રુપાળી રે લાગે

કેડે કંદોરાનું ઝુમખું રે કેમ ભૂલી જવાય (૨)
સખીયોના હૈયા જોઇ જોઇ નાચતું
ભક્તો તમારે મંદિરીએ
આવતા

તારું દહેરું ગગનમાં ગાજતું રે… કેમ ભૂલી જવાય (૨)
રાજા રણછોડ તારી મૂરતી રે કેમ ભૂલી જવાય.

Raja Ranchhod Tari Murti Re

Rājā raṇachhoḍ tārī mūratī re kem bhūlī javāya (2)
Chhel chhabīlā tārī mūratī re kem bhūlī javāya
Bhūlī javāya nā visārī shakāya nā

Nīrakhī chhabī mārā nāthanī re kem bhūlī javāya (2)
Dvārīkāthī prabhu ḍākor āvyā
Bhakta boḍāṇājī tamane lāvyā

Dhanya ghaḍī gujarātanī re kem bhūlī javāya (2)
Pīḷā pītāmbar jarakasī jāmā
Mukhapar moralī lāge rupāḷā

Pāghaḍīmān khoselun fumatun re kem bhūlī javāya (2)
Pagamān ghugharā rumazum vāge
Vaijantīmālā rupāḷī re lāge

Keḍe kandorānun zumakhun re kem bhūlī javāya (2)
Sakhīyonā haiyā joi joi nāchatun
Bhakto tamāre mandirīe
Āvatā

Tārun daherun gaganamān gājatun re… Kem bhūlī javāya (2)
Rājā raṇachhoḍ tārī mūratī re kem bhūlī javāya.