રસિયા રે તારી પાઘલડીને છેડે - Rasiya Re Tari Paghaladine Chhede - Gujarati

રસિયા રે તારી પાઘલડીને છેડે

રસિયા રે, તારી પાઘલડીને છેડે મારું મન મોહ્યું રે
રસિયા રે, તારી આંખલડીને નેડે મારું મન મોહ્યું રે

આંખોના વાદળમાં જાણે શ્રાવણિયાની વીજ રે
ગરજે, પણ વરસ્યો ના વરસે એવી ચઢતી ખીજ રે

રસિયા રે, તારી બંધ કટારી કેડે ભાન મારું ખોયું રે
રસિયા રે, તારી પાઘલડીને છેડે મારું મન મોહ્યું રે

ડગ ભરતો જાણે ડુંગર ડોલ્યો
બોલે બોલે મોરલિયો બોલ્યો

રસિયા રે, મેં તો પાણી ભરતાં બેડે મુખ તારું જોયું રે
રસિયા રે, તારી પાઘલડીને છેડે મારું મન મોહ્યું રે

રસિયા રે, તારી પાઘલડીને છેડે મારું મન મોહ્યું રે
રસિયા રે, તારી આંખલડીને નેડે મારું મન મોહ્યું રે


रसिया रे तारी पाघलडीने छेडे

रसिया रे, तारी पाघलडीने छेडे मारुं मन मोह्युं रे
रसिया रे, तारी आंखलडीने नेडे मारुं मन मोह्युं रे

आंखोना वादळमां जाणे श्रावणियानी वीज रे
गरजे, पण वरस्यो ना वरसे एवी चढती खीज रे

रसिया रे, तारी बंध कटारी केडे भान मारुं खोयुं रे
रसिया रे, तारी पाघलडीने छेडे मारुं मन मोह्युं रे

डग भरतो जाणे डुंगर डोल्यो
बोले बोले मोरलियो बोल्यो

रसिया रे, में तो पाणी भरतां बेडे मुख तारुं जोयुं रे
रसिया रे, तारी पाघलडीने छेडे मारुं मन मोह्युं रे

रसिया रे, तारी पाघलडीने छेडे मारुं मन मोह्युं रे
रसिया रे, तारी आंखलडीने नेडे मारुं मन मोह्युं रे


Rasiya Re Tari Paghaladine Chhede

Rasiya re, tari paghaladine chhede marun man mohyun re
Rasiya re, tari ankhaladine nede marun man mohyun re

Ankhona vadalaman jane shravaniyani vij re
Garaje, pan varasyo na varase evi chadhati khij re

Rasiya re, tari banda katari kede bhan marun khoyun re
Rasiya re, tari paghaladine chhede marun man mohyun re

Dag bharato jane dungar dolyo
Bole bole moraliyo bolyo

Rasiya re, men to pani bharatan bede mukh tarun joyun re
Rasiya re, tari paghaladine chhede marun man mohyun re

Rasiya re, tari paghaladine chhede marun man mohyun re
Rasiya re, tari ankhaladine nede marun man mohyun re


Rasiyā re tārī pāghalaḍīne chheḍe

Rasiyā re, tārī pāghalaḍīne chheḍe mārun man mohyun re
Rasiyā re, tārī ānkhalaḍīne neḍe mārun man mohyun re

Ānkhonā vādaḷamān jāṇe shrāvaṇiyānī vīj re
Garaje, paṇ varasyo nā varase evī chaḍhatī khīj re

Rasiyā re, tārī banḍa kaṭārī keḍe bhān mārun khoyun re
Rasiyā re, tārī pāghalaḍīne chheḍe mārun man mohyun re

Ḍag bharato jāṇe ḍungar ḍolyo
Bole bole moraliyo bolyo

Rasiyā re, men to pāṇī bharatān beḍe mukh tārun joyun re
Rasiyā re, tārī pāghalaḍīne chheḍe mārun man mohyun re

Rasiyā re, tārī pāghalaḍīne chheḍe mārun man mohyun re
Rasiyā re, tārī ānkhalaḍīne neḍe mārun man mohyun re


Source : સ્વરઃ કમલ બારોટ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નંદનવન (૧૯૬૧)