સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા - Sachi Re Mari Sat Re Bhavani Ma - Lyrics

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા
હું તો તારી સેવા કરીશ મૈયા લાલ
નવ નવ નોરતાં પૂજાઓ કરીશ મા
વિરાટનો ગરબો તારો ઝીલીશ મૈયા લાલ

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા

જ્યોતિમાં એક તારી છે જ્યોતિ
માતા સતનું ચમકે છે મોતી
માડી રે મારી શક્તિ ભવાની મા
હું તો તારી આરતી ઉતારું મૈયા લાલ

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા

શક્તિ રે તું તો જગની જનેતા મા
ભોળી ભવાની મા અંબા ભવાની માત
હું તો તારા પગલાં પૂજીશ મૈયા લાલ

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા

જગમાં તેં જ એક માયા રચાવી
દર્શન દેવા તું સામે રે આવી
માડી રે આવો રમવા ભવાની મા
હું તો તારાં વારણાં લઈશ મૈયા લાલ

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા


Sachi Re Mari Sat Re Bhavani Ma

Sachi re mari sat re bhavani ma, anba bhavani ma
Hun to tari sev karish maiya lala
Nav nav noratan pujao karish ma
Viraṭano garabo taro zilish maiya lala

Sachi re mari sat re bhavani ma, anba bhavani ma

Jyotiman ek tari chhe jyoti
Mat satanun chamake chhe moti
Madi re mari shakti bhavani ma
Hun to tari arati utarun maiya lala

Sachi re mari sat re bhavani ma, anba bhavani ma

Shakti re tun to jagani janet ma
Bholi bhavani m anba bhavani mata
Hun to tar pagalan pujish maiya lala

Sachi re mari sat re bhavani ma, anba bhavani ma

Jagaman ten j ek maya rachavi
Darshan dev tun same re avi
Madi re avo ramav bhavani ma
Hun to taran varanan laish maiya lala

Sachi re mari sat re bhavani ma, anba bhavani ma

Source: Mavjibhai