સરવરના ઘાટ માથે - Saravarana Ghat Mathe - Gujarati

સરવરના ઘાટ માથે

સરવરના ઘાટ માથે પૂનમની રાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

રઢીયાળી રાત માથે તારલાની ભાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

નાવલિયા તને નિરખી મારે નૈને નર્તન જાગે
ઉરના સથવારે ઓ સજની વીણા હૃદયની વાગે

હાથોમાં હાથ સાથે મનને ગમતો નાથ રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

દૂર દૂર ડુંગરની કોરે ટહુકે મીઠો મોર
ટહુકે જીવનવનમાં કોયલ કાળજડાની કોર

વગડાની વાટ માથે હીંડોળા ખાટ રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

સરવરના ઘાટ માથે પૂનમની રાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે


सरवरना घाट माथे

सरवरना घाट माथे पूनमनी रात रे
हाल्य मारा वालमा
करीए मीठी, ओ करीए मीठी वात रे

रढीयाळी रात माथे तारलानी भात रे
हाल्य मारा वालमा
करीए मीठी, ओ करीए मीठी वात रे

नावलिया तने निरखी मारे नैने नर्तन जागे
उरना सथवारे ओ सजनी वीणा हृदयनी वागे

हाथोमां हाथ साथे मनने गमतो नाथ रे
हाल्य मारा वालमा
करीए मीठी, ओ करीए मीठी वात रे

दूर दूर डुंगरनी कोरे टहुके मीठो मोर
टहुके जीवनवनमां कोयल काळजडानी कोर

वगडानी वाट माथे हींडोळा खाट रे
हाल्य मारा वालमा
करीए मीठी, ओ करीए मीठी वात रे

सरवरना घाट माथे पूनमनी रात रे
हाल्य मारा वालमा
करीए मीठी, ओ करीए मीठी वात रे


Saravarana Ghat Mathe

Saravarana ghat mathe punamani rat re
Halya mara valama
Karie mithi, o karie mithi vat re

Radhiyali rat mathe taralani bhat re
Halya mara valama
Karie mithi, o karie mithi vat re

Navaliya tane nirakhi mare naine nartan jage
Urana sathavare o sajani vina hrudayani vage

Hathoman hath sathe manane gamato nath re
Halya mara valama
Karie mithi, o karie mithi vat re

Dur dur dungarani kore tahuke mitho mora
Tahuke jivanavanaman koyal kalajadani kora

Vagadani vat mathe hindola khat re
Halya mara valama
Karie mithi, o karie mithi vat re

Saravarana ghat mathe punamani rat re
Halya mara valama
Karie mithi, o karie mithi vat re


Saravaranā ghāṭ māthe

Saravaranā ghāṭ māthe pūnamanī rāt re
Hālya mārā vālamā
Karīe mīṭhī, o karīe mīṭhī vāt re

Raḍhīyāḷī rāt māthe tāralānī bhāt re
Hālya mārā vālamā
Karīe mīṭhī, o karīe mīṭhī vāt re

Nāvaliyā tane nirakhī māre naine nartan jāge
Uranā sathavāre o sajanī vīṇā hṛudayanī vāge

Hāthomān hāth sāthe manane gamato nāth re
Hālya mārā vālamā
Karīe mīṭhī, o karīe mīṭhī vāt re

Dūr dūr ḍungaranī kore ṭahuke mīṭho mora
Ṭahuke jīvanavanamān koyal kāḷajaḍānī kora

Vagaḍānī vāṭ māthe hīnḍoḷā khāṭ re
Hālya mārā vālamā
Karīe mīṭhī, o karīe mīṭhī vāt re

Saravaranā ghāṭ māthe pūnamanī rāt re
Hālya mārā vālamā
Karīe mīṭhī, o karīe mīṭhī vāt re


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે અને એ.આર. ઓઝા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પરણેતર (૧૯૫૧)