શ્રાવણે શિવ શોભતા - Shravane Shiv Shobhata - Gujarati & English Lyrics

શ્રાવણે શિવ શોભતાને દેવળ દીવા થાય,
આરતી નગારા ધણધણેને ઘંટના નાદ સંભળાય.

શંભુના સ્મરણ કરીએ રે, ભાવે ભવસાગર તરીએ રે,
દીન ઉગે ને દર્શન કરીએ શિવશંકર મહાદેવ
અંતરવાસે પાઘડી નાખી પાય લાગે મોટા ભ્રૂણ-શભુ

સોમવારે શિવ શોભંતાને, સેવક સાબદા થાય
આરતી નગારા ધણધણેને, ફૂલની ફોરમ થાય-શભુ

શિવજી આગળ પોઠિયોને કંઠે ઘુઘટ માળ,
પાર્વતીજી પુત્ર ઝુલાવે, ગણપતિ નાનેરું બાળ-શભ૦

સોમવારે ચાર રુદ્રાક્ષ કરીએ ને, પાંચ કરીએ પકવાન,
અલેક કરીને અતીત જમાડી, ભોળા બીલેશ્વરનાથ-શભુ

પૃથ્વી તમને પૂજવા આવેને જગત જોડે હાથ,

Shravane Shiv Shobhata

Shravane shiv shobhatane deval div thaya,
Arati nagar dhanadhanene ghanṭan nad sanbhalaya.

Shanbhun smaran karie re, bhave bhavasagar tarie re,

Din uge ne darshan karie shivashankar mahadev
Antaravase paghadi nakhi paya lage mot bhruna-shabhu

Somavare shiv shobhantane, sevak sabad thaya
Arati nagar dhanadhanene, fulani foram thaya-shabhu

Shivaji agal pothiyone kanthe ghughat mala,
Parvatiji putra zulave, ganapati nanerun bala-shabha0

Somavare char rudraksha karie ne, pancha karie pakavana,
Alek karine atit jamadi, bhol bileshvaranatha-shabhu

Pruthvi tamane pujav avene jagat jode hatha,

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર