શ્રી જલારામ બાવની - Shree Jalaram Bavni - Lyrics

સોરઠ ભૂમિ પાવન ધામ, વીરપુર નામે એમાં ગામ,
પ્રગટ્યા ત્યાં શ્રી જય જલારામ, જનસેવાનું કરવા કામ, … (૨)

રાજબાઇ માતાનું નામ, પ્રધાનજી પિતાનું નામ,
લોહાણા જ્ઞાતિ હરખાય, નામ સમરતાં રાજી થાય, … (૪)

સંત પધાર્યા એને દ્વાર, રાજબાઇએ કીધો સત્કાર,
ઉજ્જ્વણ થાશે તારી કુથ, એવું બોલ્યા નિજ મુખ, … (૬)

સંવત અઢારસો છપ્પન માંહ્ય, કારતક સુદ સાતમની છાય,
આશીર્વાદથી પ્રગટ્યા રામ, નામ પાડ્યું શ્રી જય જલારામ, … (૮)

વૃદ્ધ સંત આવ્યા તે ઠામ, ઓળખ્યા શ્રી જય જલારામ,
માતપિતા સ્વધામે ગયા, કાકાને ત્યાં મોટા થયા, … (૧૦)

સંવત અઢારસો સિત્તેરમાંહ્ય, યજ્ઞોપવીત વિધિ થાય,
સંવત અઢારસો બોત્તેરમાંહ્ય, પ્રભુતાં પગલાં મંડાય, … (૧૨)

કાકાનું સંભાળે હાટ, ધર્મ દાનમાં મનમાં ઘાટ,
સાધુ સંતોને દેતા દાન, રઘુવીરનું એ ધરતાં ધ્યાન, … (૧૪)

એક સમે સંતોનો સંઘ, આવી જમાવ્યો ભક્તિનો રંગ,
જલારામની પાસે આજ, આવ્યા સીધુ લેવા કાજ, … (૧૬)

જલારામ લઇ માથે ભાર, દેવા ચાલ્યા એને દ્વાર,
પાડોશીને લાગી લ્હાય, તે કાકાને કહેવા જાય, … (૧૮)

વા’લાકાકા દોડ્યા ત્યાંય, જ્યાં જલા દેવાને જાય,
ઘભરામણ છૂટી તે વાર, પત રાખે છે દીન-દયાળ, … (૨૦)

છાણાં કહ્યાં તો છાણાં થાય, ઘીના બદલે જળ દેખાય,
પાડોશી તો ભોંઠો થાય, દુરિજન કર્મોથી પસ્તાય, … (૨૨)

જલા ભક્તને લગની થઈ, ભીતર બારી ઉઘડી ગઈ,
યાત્રા કરવા કીધી હામ, પછી ફર્યા એ ચારે ધામ, … (૨૪)

ગુરુ કરવાનો પ્રગટ્યો ભાવ, ફત્તેપુર જઈ લીધો લ્હાવ,
ભોજો ભગત કીધા ગુરુદેવ, વ્રત કરવા સાચી સેવ, … (૨૬)

સંવત અઢારસો ચોત્તેર માંહ્ય, સદાવ્રતનું સ્થાપન થાય,
વીરબાઇ સુલક્ષણી છે નાર, સેવાની રાખે સંભાળ, … (૨૮)

સાધુ સંતો આવે નિત્ય, જલાબાપાની જોઇ પ્રીત,
અન્ન તણા નીધિ છલકાય, બાધા આખડીથી દુઃખ જાય, … (૩૦)

બાપા સૌમાં ભાળે રામ, ખવરાવીને લે આરામ,
ગાડાં ભરી અન્ન આવે જાય, સાધુસંતો ખૂબ જ ખાય, … (૩૨)

તન મન ધનથી દુઃખીઆં જન, આવીને નિત કરે ભજન,
બાપા સૌના દુઃખહરનાર, ભેદ ન રાખે કોઇ લગાર, … (૩૪)

થોડા જનનાં કહું છું નામ, મળીઓ છે જેને આરામ,
જમાલ ઘાંઘી જે કહેવાય, દીકરો તેનો સાજો થાય, … (૩૬)

હરજી દરજી પેટનું દુઃખ, ટાળીને ત્યાં પામ્યો સુખ,
મૃત્યુ પામ્યો કોળી એક, પિતા તેનો કરગર્યો છેક, … (૩૮)

બાપા હૈયે કરુણા થાય, રામનામની ધૂન મચાય,
થયો સજીવન તેનો બાળ, રામનામનો જય જયકાર, … (૪૦)

પુણ્ય તપ્યું બાપાનું માંહ્ય, વ્હાલો ઊતર્યો અવની માંહ્યા,
કરી કસોટી માગી નાર, જોવા કેવું દિલ ઉદાર, … (૪૨)

ધન્ય ધન્ય છે વીરબાઇ નાર, પ્રભુ સમ જાણ્યો છે ભરથાર,
આજ્ઞા આપો છું તૈયાર, સેવા સંતની સાચો સાર, … (૪૪)

સેવા કરવા ગયાં છે સતી, જાણી ત્રિભુવનના એ પતિ,
આકાશવાણીમાં સંભળાય, ધન્ય જલા ભક્તિ કહેવાય, … (૪૬)

ઝંડો ઝોળી વીરબાઇ હાથ, દઇને અલોપ થયા છે નાથ,
વાચક પહોંચ્યા વીરપુર ગામ, સૌએ સમર્યા સીતારામ, … (૪૮)

આજે પણ વીરપુરની માંહ્ય, સૌને એનાં દર્શન થાય,
જનસેવા તો ખૂબ જ કરી, ઠાર્યા સૌને પોતે ઠરી, … (૫૦)

ઓગણીસે ને સાડત્રીસ માંહ્ય, બાપા સિધાવ્યા વૈકુંઠમાંહ્ય,
મધુદાસ જે બાવની ગાય, દુઃખની છુટી સુખીઆ થાય, … (૫૨)

વીરપુર ગામે કીધો વાસ, ભક્તજનોની પુરવા આશ,
દાસ મુકુંદ તે ગુણલા ગાય, દુઃખદારીદ્ર તેનાં જાય, … (૫૪)

સોરઠ ભૂમિ પાવન ધામ, વીરપુર નામે એમાં ગામ.


રામ નામ મેં લીન હૈ, દેખત સબ મેં રામ,
તાકી પદ વંદન કરું, જય જય જલારામ”

Jalaram Bavani

Sorath Bhumi Pavan Dham, Virpu Name Ema Gam

Pragatya Tya Shree Jai Jalaram Jansevanu Karva Kam
Rajbai Matanu Naam, Pradhanji Pitanu Naam

Lohana Gnati Harkhay, Naam Samarta Raji Thay
Sant Padharya Ene Dwar, Rajbai A Kidho Satkar

Ujjaval Thashe Tari KuKh, Evu Bholya A NijMukh
Savant Atharso Chhapan Mahi, Kartak Sud Satamni Chhayn

Ashrivadthi Pragatya Ram,Naam Padyu Shree Jay Jalaram
Vrudh Sant Avya Te Tham, Olkhiya Shree Jay Jalaram

Mata Pita Swadhame Gaya, Kakane Tinya Mota Thaya
Savant Atharso Siter Manhi, Yagyo Pavitno Vidhi Thay

Savant Atharrso Boter Manhi; Prabhtama Pagala Mandi
Kakanu Sambhade Haat, Dharm Danana Manma Ghat

Sadhu Santne Deta Dan, Raghuvirnu A Dharta Dhyan
Ek Same Santono Sangh, Aavi Jamavyo Bhaktino Rang

Jalaramni Pase Aaj, Aviya Sidhu Leva Kaj
Jalaram Lai Mathe Bhar, Deva Chalya Ene Dvar

Padoshine Lagi Lhay, Te Kaka Ne Kahewa Jay
Vahala Kaka Do Dya Tinyay, Jinya Jalaram Devane Jay

Gabharaman Chhtuti Tevar, Pat Rakhe Chhe Deen Dayal
Chhana Kahiya To Chhana Thay, Gheena Badle Jal Dekhay

Padoshi To Bhotho Thay, Durijan Karmo Thi Pastay
Jala Bhaktne Lagni Thai, Bhitar Bari Ughadi Gai

Yatra Karva Kidhi Haam, Pachhi Fariya Ae Chare Dham
GuruKaravane Pragtya Bhav, Fatepur Jai Lidho Lhaw

Bhoja Bhagat Kidha Gurudev, Vrat Le Karve Sachi Seva
Savant Adharso Chhoter Manhi, Sada Vratnu Sthapan Thay

Virbai Sulakshna Chhe Nar, Sevani RakheSambhal
Sadhu Santo Ave Nitya, Jala Bapani Joyi Ne Prit

Ann Tana Nidhi Chhalkya, Badha Akhadithi Dukh Jay
Bapa Sauma Bhale Ram, Khauravine Le Aram

Gada Bhari Ann Ave Jay, Sadhu Santo Khub Ja Khay
Tan Man Dhanthi Dukhiya Jan, Avi Nit Kare Bhajan

Bapa Sauna Dukh Harnara, Bhed Na Rakhe, Koyi Lager
Thoda Janna Kahu Chhu Nam, Maliyo Chhe Jene Aram

Jamal Ghanchi Je Kahevay, Dikro Teno Sajo Thay
Hariji Darjine Petnu Dukh, Tali Tyan Pamyo Chhe Sukh

Mrutyu Pamyo Koli Ek, Pita Teno Kargariyo Chhe
Bapa Haiye Karuna Thay. Ramnamni Dhun Machai

Thayo Sajivan Teno Bal, Ramnamno Jay Jay Kar
Punya Tapyu Bapanu Ahin, Vhalo Utaryo Avani Manhi

Kari Kasoti Magi Nar, Jova Kevu Dil Udar
Dhanya Dhanya Chhe Virbainar, Prabhu Sam Janyo Chhe Bharthar

Agaya Apo Chhu Taiyar, Seva Santni Sacho Sar
Seva Karva Gaya Sati, Jani Tribhuvana Ae Pati

Akashvanima Sambhaday, Dhanya Jala Bhakti Ae Kahevaya
Dando Zodi Virbai Hath, Daine Alop Thaya Chhe Nath

Vayak Pahonchya Virpur Gam, Saue Samarya Sitaram
Aaje Pan Virpur Ni Manhi, Saunse Aena Darshan Thay

Janseva To Khubaj Kari, Tharya Saune Pote Thari
Savant Augnise Sadtris Manhi, Bapa Sidhavya Vainkunth Dham

Manudas Je Bavani Gay, Dukhthi Chhuti Sukhai Thay
Virpur Ma Kidho Chhe Vas, Bhakatjanoni Purva Aash

Jala Bhakta Sau Gunla Gay, Dukh Daridra Tena Jay
Sorath Bhumi Pavan Dham, Virput Nam Ema Gam