તમારી આંખડી - Tamari Ankhadi - Gujarati

તમારી આંખડી

તમારી આંખડી કાજલ તણો શણગાર માંગે છે
આ કેવી રોશની છે કે જે સદા અંધકાર માંગે છે

બતાવો પ્રેમપૂર્વક જર્જરિત મારી કબર એને
જ્યારે જાલિમ જમાનો જિંદગીનો સાર માંગે છે

છે સામે રૂપ કિંતુ આંખ ઊંચી થઈ નથી શકતી
વિજયની છે સરસ બાજી ને હૈયું હાર માંગે છે

‘અમર’નું મોત ચાહનારા લઈ લો હૂંફમાં એને
મરી જાશે, એ મરવાને તમારો પ્યાર માંગે છે


तमारी आंखडी

तमारी आंखडी काजल तणो शणगार मांगे छे
आ केवी रोशनी छे के जे सदा अंधकार मांगे छे

बतावो प्रेमपूर्वक जर्जरित मारी कबर एने
ज्यारे जालिम जमानो जिंदगीनो सार मांगे छे

छे सामे रूप किंतु आंख ऊंची थई नथी शकती
विजयनी छे सरस बाजी ने हैयुं हार मांगे छे

‘अमर’नुं मोत चाहनारा लई लो हूंफमां एने
मरी जाशे, ए मरवाने तमारो प्यार मांगे छे


Tamari Ankhadi

Tamari ankhadi kajal tano shanagar mange chhe
A kevi roshani chhe ke je sada andhakar mange chhe

Batavo premapurvak jarjarit mari kabar ene
Jyare jalim jamano jindagino sar mange chhe

Chhe same rup kintu ankh unchi thai nathi shakati
Vijayani chhe saras baji ne haiyun har mange chhe

'amara’nun mot chahanara lai lo hunfaman ene
Mari jashe, e maravane tamaro pyar mange chhe


Tamārī ānkhaḍī

Tamārī ānkhaḍī kājal taṇo shaṇagār mānge chhe
Ā kevī roshanī chhe ke je sadā andhakār mānge chhe

Batāvo premapūrvak jarjarit mārī kabar ene
Jyāre jālim jamāno jindagīno sār mānge chhe

Chhe sāme rūp kintu ānkh ūnchī thaī nathī shakatī
Vijayanī chhe saras bājī ne haiyun hār mānge chhe

‘amara’nun mot chāhanārā laī lo hūnfamān ene
Marī jāshe, e maravāne tamāro pyār mānge chhe


Source : રચનાઃ ‘અમર’ પાલનપુરી
સ્વર-સંગીતઃ હરીશ ઉમરાવ