તમે કરો તોફાન કાનજી - Tame Karo Tofan Kanaji - Gujarati

તમે કરો તોફાન કાનજી

તમે કરો તોફાન કાનજી, અમે કરીશું રાવ
અમે તમારી યમુના ઉપર આભ ઊછળતી નાવ

અમે થઈશું ઘેલાં, ઘેલાં, જરીક છેડો વેણું
અમે તમારા બકુલ પરની ચંપકવરણી રેણું
તમે કરો તોફાન કાનજી ઓ…

અમે તમારી સૂર યમુનામાં દીધાં બોજ ઉતારી
કદંબની છાયામાં તમને જોશું ધારી ધારી
તમે કરો તોફાન કાનજી ઓ…

અમે તમારો મોર-મુગટ ને અમે વાંસળી થઈએ
તમે અમારા પ્રાણ, કશું પૂછો નહિ તો યે કહીએ
તમે કરો તોફાન કાનજી ઓ…


तमे करो तोफान कानजी

तमे करो तोफान कानजी, अमे करीशुं राव
अमे तमारी यमुना उपर आभ ऊछळती नाव

अमे थईशुं घेलां, घेलां, जरीक छेडो वेणुं
अमे तमारा बकुल परनी चंपकवरणी रेणुं
तमे करो तोफान कानजी ओ…

अमे तमारी सूर यमुनामां दीधां बोज उतारी
कदंबनी छायामां तमने जोशुं धारी धारी
तमे करो तोफान कानजी ओ…

अमे तमारो मोर-मुगट ने अमे वांसळी थईए
तमे अमारा प्राण, कशुं पूछो नहि तो ये कहीए
तमे करो तोफान कानजी ओ…


Tame Karo Tofan Kanaji

Tame karo tofan kanaji, ame karishun rava
Ame tamari yamuna upar abh uchhalati nava

Ame thaishun ghelan, ghelan, jarik chhedo venun
Ame tamara bakul parani chanpakavarani renun
Tame karo tofan kanaji o…

Ame tamari sur yamunaman didhan boj utari
Kadanbani chhayaman tamane joshun dhari dhari
Tame karo tofan kanaji o…

Ame tamaro mora-mugat ne ame vansali thaie
Tame amara prana, kashun puchho nahi to ye kahie
Tame karo tofan kanaji o…


Tame karo tofān kānajī

Tame karo tofān kānajī, ame karīshun rāva
Ame tamārī yamunā upar ābh ūchhaḷatī nāva

Ame thaīshun ghelān, ghelān, jarīk chheḍo veṇun
Ame tamārā bakul paranī chanpakavaraṇī reṇun
Tame karo tofān kānajī o…

Ame tamārī sūr yamunāmān dīdhān boj utārī
Kadanbanī chhāyāmān tamane joshun dhārī dhārī
Tame karo tofān kānajī o…

Ame tamāro mora-mugaṭ ne ame vānsaḷī thaīe
Tame amārā prāṇa, kashun pūchho nahi to ye kahīe
Tame karo tofān kānajī o…


Source : સ્વરઃ સુષ્મા શ્રેષ્ઠા
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય