તારા નામમાં ઓ સ્વતંત્રતા - Tar Namaman O Swatantrata - Lyrics

તારા નામમાં ઓ સ્વતંત્રતા

તારા નામમાં ઓ સ્વતંત્રતા મીઠી આ શી વત્સલતાભરી!
મુરદા મસાણથી જાગતાં તારા શબ્દમાં શી સુધાભરી!

પૂછી જોજો કોઈ ગુલામને
ઊઠ્યા કેવા ઓઘ એને મને
મળી મુક્તિ મંગળ જે દિને

એને કાને શબ્દ પડ્યો ‘તું સ્વાધીન’ શી અહો સુખની ઘડી
એની આંખ લાલમલાવ છાતીમાં છોળો છલકાઈ પડી

એને ભાન મુક્તિતણું થયું
એનું દૈન્ય ક્યાં ટપકી ગયું
એનું દિલગુલાબ ઝૂલી રહ્યું

એના મસ્તકે નમવાનું ભૂલી આભ શું માંડી આંખડી
એની ઊર્મિ રાંક મટી રૂડા જગબાગમાં રમવા ચડી

પડું કેદખાનાંને ઓરડે
લટકું યે ફાંસીને દોરડે
લાખો ગોળી તોપતણી ગડે

તારો હાથ હોય લલાટ તો ભલે આવે જુલ્મ તણી ઝડી!
તારું નામ હોય જબાન તો શી છે ભીતિ ઓ મારી માવડી!

મારા દેશના સહુ શોષિતો
દુનિયાના પિડીતો તાપિતો
ખૂણે ખૂણે ગાય તારા ગુણો

એના ભૂખ્યા પેટ છતાં એને કેવી મોંઘી તું કેવી મીઠી!
એના બેડી બંધન તુટશે એવી આશે ખલ્ક બધી ખડી!

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Tar Namaman O Swatantrata

Tar namaman o swatantrat mithi a shi vatsalatabhari!
Murad masanathi jagatan tar shabdaman shi sudhabhari!

Puchhi jojo koi gulamane
Uthya kev ogh ene mane
Mali mukti mangal je dine

Ene kane shabda padyo ‘tun swadhina’ shi aho sukhani ghadi
Eni ankha lalamalav chhatiman chholo chhalakai padi

Ene bhan muktitanun thayun
Enun dainya kyan ṭapaki gayun
Enun dilagulab zuli rahyun

En mastake namavanun bhuli abh shun mandi ankhadi
Eni urmi ranka mati rud jagabagaman ramav chadi

Padun kedakhananne orade
Laṭakun ye fansine dorade
Lakho goli topatani gade

Taro hath hoya lalat to bhale ave julma tani zadi!
Tarun nam hoya jaban to shi chhe bhiti o mari mavadi!

Mar deshan sahu shoshito
Duniyan pidito tapito
Khune khune gaya tar guno

En bhukhya pet chhatan ene kevi monghi tun kevi mithi!
En bedi bandhan tuṭashe evi ashe khalka badhi khadi!

-Zaverachanda Meghani

સ્વરઃ સેજલ માંકડ વૈદ્ય
Source: Mavjibhai