તેરી પનાહ મેં હમે રખના - Teri Panah me Hamein Rakhna - Lyrics

તેરી પનાહ મેં હમે રખના

તેરી પનાહ મેં હમે રખના
શીખે હમ નેક રાહ પર ચલના…

કપટ, કર્મ, ચોરી, બેઈમાની,
ઔર હિંસા સે હમ કો બચાના,
નાલી કા બન જાયે ના પાની
નિર્મલ ગંગા જલ હી બનાના
અપની નિગાહે મેં હમે રખના
શીખે હમ નેક રાહ પર ચલના…

ક્ષમાવાનતુજ સાકોઈનહી.
ઔર મુજસાકોઈનહી અપરાધી,
પુણ્ય કી નગરી મેં ભી મૈને
પાપો કી ગઠરી બાંધી
કરુણા કી છાઁવ મેહ મે રખના,
શીખે હમને કરાહ પર ચલના…


Teri Panah me Hamein Rakhna

Teri panah men hame rakhana
Shikhe ham nek rah par chalana…

Kapaṭa, karma, chori, beimani,
Aur hinsa se ham ko bachana,
Nali k ban jaye n pani
Nirmal ganga jal hi banana
Apani nigahe men hame rakhana
Shikhe ham nek rah par chalana…

Kshamavanatuj sakoinahi. Aur mujasakoinahi aparadhi,
Punya ki nagari men bhi maine
Papo ki gaṭhari bandhi
Karun ki chhaઁv meh me rakhana,
Shikhe hamane karah par chalana…