તો મૃત્યુ ન કહો - To Mrutyu N Kaho - Lyrics

તો મૃત્યુ ન કહો

મ્હેકમાં મ્હેક મળી જાય તો મૃત્યુ ન કહો
તેજમાં તેજ ભળી જાય તો મૃત્યુ ન કહો
રાહ જુદો જ જો ફંટાય તો મૃત્યુ ન કહો
શ્વાસની લીલા સમેટાય તો મૃત્યુ ન કહો

દીર્ઘ યાત્રાની જરૂરતથી સજ્જ થઈ જઈને
એક મંઝિલની લગન આંખે ઊતરવા દઈને
ભાનની ક્ષણને કાળજીથી સમેટી લઈને
‘આવજો’ કહીને કોઈ જાય તો મૃત્યુ ન કહો

જે નરી આંખે જણાયાં ન એ તત્વો કળવા
જે અગોચર છે એ અસ્તિત્વને હરદમ મળવા
દૂર દુનિયાનાં રહસ્યોનો તાગ મેળવવા
દૃષ્ટિ જો આંખથી છલકાય તો મૃત્યુ ન કહો

શબ્દ ક્યાં પહોંચે છે તે જાતે નીરખવા માટે
ભાનની સૃષ્ટિની સીમાને પરખવા માટે
દિલના વિસ્તારની દુનિયાઓમાં વસવા માટે
કોઈ મહેફિલથી ઊઠી જાય તો મૃત્યુ ન કહો

-હરીન્દ્ર દવે


To Mrutyu N Kaho

Mhekaman mhek mali jaya to mrutyu n kaho
Tejaman tej bhali jaya to mrutyu n kaho
Rah judo j jo fantaya to mrutyu n kaho
Shvasani lil sametaya to mrutyu n kaho

Dirgha yatrani jaruratathi sajja thai jaine
Ek manzilani lagan ankhe utarav daine
Bhanani kshanane kalajithi sameti laine
‘avajo’ kahine koi jaya to mrutyu n kaho

Je nari ankhe janayan n e tatvo kalava
Je agochar chhe e astitvane haradam malava
Dur duniyanan rahasyono tag melavava
Drushti jo ankhathi chhalakaya to mrutyu n kaho

Shabda kyan pahonche chhe te jate nirakhav mate
Bhanani srushtini simane parakhav mate
Dilan vistarani duniyaoman vasav mate
Koi mahefilathi uthi jaya to mrutyu n kaho

-harindra dave

Source: Mavjibhai