વ્યર્થ દુનિયામાં પ્રણયને - Vyarth Duniyaman Pranayane - Gujarati

વ્યર્થ દુનિયામાં પ્રણયને

વ્યર્થ દુનિયામાં પ્રણયને આંધળો કહેવાય છે
તું નયન સામે નથી તો પણ મને દેખાય છે

જ્યાં જુઓ ત્યાં બસ બધે એક જ વદન દેખાય છે
કોઈને એક વાર જોયા બાદ આવું થાય છે

એમ તો એનું અચાનક પણ મિલન થઈ જાય છે
શોધમાં નીકળું છું ત્યારે જ એ સંતાય છે

હું કરું છું એના ઘરની બંધ બારી પર નજર
ત્યારે ત્યારે મારી આંખોમાં જ એ ડોકાય છે

પ્યાર કરવો એ ગુનો છે એમ માને છે જગત
પણ મને એની સજા તારા તરફથી થાય છે


व्यर्थ दुनियामां प्रणयने

व्यर्थ दुनियामां प्रणयने आंधळो कहेवाय छे
तुं नयन सामे नथी तो पण मने देखाय छे

ज्यां जुओ त्यां बस बधे एक ज वदन देखाय छे
कोईने एक वार जोया बाद आवुं थाय छे

एम तो एनुं अचानक पण मिलन थई जाय छे
शोधमां नीकळुं छुं त्यारे ज ए संताय छे

हुं करुं छुं एना घरनी बंध बारी पर नजर
त्यारे त्यारे मारी आंखोमां ज ए डोकाय छे

प्यार करवो ए गुनो छे एम माने छे जगत
पण मने एनी सजा तारा तरफथी थाय छे


Vyarth Duniyaman Pranayane

Vyarth duniyaman pranayane andhalo kahevaya chhe
Tun nayan same nathi to pan mane dekhaya chhe

Jyan juo tyan bas badhe ek j vadan dekhaya chhe
Koine ek var joya bad avun thaya chhe

Em to enun achanak pan milan thai jaya chhe
Shodhaman nikalun chhun tyare j e santaya chhe

Hun karun chhun ena gharani banda bari par najara
Tyare tyare mari ankhoman j e dokaya chhe

Pyar karavo e guno chhe em mane chhe jagata
Pan mane eni saja tara tarafathi thaya chhe


Vyarth duniyāmān praṇayane

Vyarth duniyāmān praṇayane āndhaḷo kahevāya chhe
Tun nayan sāme nathī to paṇ mane dekhāya chhe

Jyān juo tyān bas badhe ek j vadan dekhāya chhe
Koīne ek vār joyā bād āvun thāya chhe

Em to enun achānak paṇ milan thaī jāya chhe
Shodhamān nīkaḷun chhun tyāre j e santāya chhe

Hun karun chhun enā gharanī banḍa bārī par najara
Tyāre tyāre mārī ānkhomān j e ḍokāya chhe

Pyār karavo e guno chhe em māne chhe jagata
Paṇ mane enī sajā tārā tarafathī thāya chhe


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’