ઝંડા અજર અમર રહેજે - Zanda Ajar Amar Raheje - Lyrics

ઝંડા અજર અમર રહેજે

તારે ક્યારે કૈંક દુલારે દિલનાં શોણિત પાયા
પુત્રવિજોગી માતાઓનાં નયનઝરણ ઠલવાયાં
ઝંડા અજર અમર રહેજે
વધ વધ આકાશે જાજે

નહિ કિનખાબ મખમલ મશરૂ કેરી તારી પતાકા
નહિ જરી ને હીરભરતના ભભકા તુજ પર ટાંક્યા
ઝંડા ભૂખરવો તોયે
દિલો કોટિ તુજ પર મોહે

નીલગગનની નીલપ પીતી ઉન્નત તુજ આંખલડી
અરૂણ તણે કેસરિયે અંજન બીજી મીટ મદીલી
ઝંડા શશી દેવે સીંચી
ત્રિલોચન ધવલ આંખ ત્રીજી

કુમળાં બાળ કિશોરો બુઝુર્ગો સહુ તુજ કાજે ધાયા
નર નારી નિર્ધન ધનવંતો એ સબ ભેદ ભૂલાયા
ઝંડા સાહિદ રહેજે હો
રુધિરના બિન્દુ બિન્દુ તણો

તુજને ગોદ લઈ સૂનારાં મેં દીઠાં ટાબરિયાં
તારાં ગીત તણી મસ્તીમાં ભૂખ તરસ વીસરિયાં
ઝંડા કામણ શા કરિયાં
ફિદા થઈ તુજ પાછળ ફરિયાં

તું સાચું અમ કલ્પતરુવર મુક્તિફળ તુજ ડાળે
તારી શીત સુગંધ નથી કો માનસસરની પાળે
ઝંડા જુગ જુગ પાંગરજે
સુગંધી ભૂતલ પર ભરજે

રાષ્ટ્રદેવના ઘુમ્મટ ઉપર ગહેરે નાદ ફરૂકે
સબ ધર્મોના એ રક્ષકને સંત નૃપાલો ઝૂકે
ઝંડા આજ ન જે નમશે
કાલ તુજ ધૂલિ શિર ધરશે

આઠે પહોર હુંકારા દેતો જાગૃત રહે ઉમંગી
સાવધ રહેજે પહેરો દેજે અમે ન રહીએ ઊંઘી
ઝંડા સ્વરાજના સંત્રી
રહો તુજ ઝાલર રણઝણતી


झंडा अजर अमर रहेजे

तारे क्यारे कैंक दुलारे दिलनां शोणित पाया
पुत्रविजोगी माताओनां नयनझरण ठलवायां
झंडा अजर अमर रहेजे
वध वध आकाशे जाजे

नहि किनखाब मखमल मशरू केरी तारी पताका
नहि जरी ने हीरभरतना भभका तुज पर टांक्या
झंडा भूखरवो तोये
दिलो कोटि तुज पर मोहे

नीलगगननी नीलप पीती उन्नत तुज आंखलडी
अरूण तणे केसरिये अंजन बीजी मीट मदीली
झंडा शशी देवे सींची
त्रिलोचन धवल आंख त्रीजी

कुमळां बाळ किशोरो बुझुर्गो सहु तुज काजे धाया
नर नारी निर्धन धनवंतो ए सब भेद भूलाया
झंडा साहिद रहेजे हो
रुधिरना बिन्दु बिन्दु तणो

तुजने गोद लई सूनारां में दीठां टाबरियां
तारां गीत तणी मस्तीमां भूख तरस वीसरियां
झंडा कामण शा करियां
फिदा थई तुज पाछळ फरियां

तुं साचुं अम कल्पतरुवर मुक्तिफळ तुज डाळे
तारी शीत सुगंध नथी को मानससरनी पाळे
झंडा जुग जुग पांगरजे
सुगंधी भूतल पर भरजे

राष्ट्रदेवना घुम्मट उपर गहेरे नाद फरूके
सब धर्मोना ए रक्षकने संत नृपालो झूके
झंडा आज न जे नमशे
काल तुज धूलि शिर धरशे

आठे पहोर हुंकारा देतो जागृत रहे उमंगी
सावध रहेजे पहेरो देजे अमे न रहीए ऊंघी
झंडा स्वराजना संत्री
रहो तुज झालर रणझणती


Zanda Ajar Amar Raheje

Tare kyare kainka dulare dilanan shonit paya
Putravijogi mataonan nayanazaran thalavayan
Zanda ajar amar raheje
Vad vad akashe jaje

Nahi kinakhab makhamal masharu keri tari pataka
Nahi jari ne hirabharatana bhabhaka tuj par tankya
Zanda bhukharavo toye
Dilo koti tuj par mohe

Nilagaganani nilap piti unnat tuj ankhaladi
Arun tane kesariye anjan biji mit madili
Zanda shashi deve sinchi
Trilochan dhaval ankh triji

Kumalan bal kishoro buzurgo sahu tuj kaje dhaya
Nar nari nirdhan dhanavanto e sab bhed bhulaya
Zanda sahid raheje ho
Rudhirana bindu bindu tano

Tujane god lai sunaran men dithan tabariyan
Taran git tani mastiman bhukh taras visariyan
Zanda kaman sha kariyan
Fida thai tuj pachhal fariyan

Tun sachun am kalpataruvar muktifal tuj dale
Tari shit suganda nathi ko manasasarani pale
Zanda jug jug pangaraje
Sugandhi bhutal par bharaje

Rashtradevana ghummat upar gahere nad faruke
Sab dharmona e rakshakane santa nrupalo zuke
Zanda aj n je namashe
Kal tuj dhuli shir dharashe

Athe pahor hunkara deto jagrut rahe umangi
Savad raheje pahero deje ame n rahie unghi
Zanda svarajana santri
Raho tuj zalar ranazanati


Zanḍā ajar amar raheje

Tāre kyāre kainka dulāre dilanān shoṇit pāyā
Putravijogī mātāonān nayanazaraṇ ṭhalavāyān
Zanḍā ajar amar raheje
Vaḍ vaḍ ākāshe jāje

Nahi kinakhāb makhamal masharū kerī tārī patākā
Nahi jarī ne hīrabharatanā bhabhakā tuj par ṭānkyā
Zanḍā bhūkharavo toye
Dilo koṭi tuj par mohe

Nīlagagananī nīlap pītī unnat tuj ānkhalaḍī
Arūṇ taṇe kesariye anjan bījī mīṭ madīlī
Zanḍā shashī deve sīnchī
Trilochan dhaval ānkh trījī

Kumaḷān bāḷ kishoro buzurgo sahu tuj kāje dhāyā
Nar nārī nirdhan dhanavanto e sab bhed bhūlāyā
Zanḍā sāhid raheje ho
Rudhiranā bindu bindu taṇo

Tujane god laī sūnārān men dīṭhān ṭābariyān
Tārān gīt taṇī mastīmān bhūkh taras vīsariyān
Zanḍā kāmaṇ shā kariyān
Fidā thaī tuj pāchhaḷ fariyān

Tun sāchun am kalpataruvar muktifaḷ tuj ḍāḷe
Tārī shīt suganḍa nathī ko mānasasaranī pāḷe
Zanḍā jug jug pāngaraje
Sugandhī bhūtal par bharaje

Rāṣhṭradevanā ghummaṭ upar gahere nād farūke
Sab dharmonā e rakṣhakane santa nṛupālo zūke
Zanḍā āj n je namashe
Kāl tuj dhūli shir dharashe

Āṭhe pahor hunkārā deto jāgṛut rahe umangī
Sāvaḍ raheje pahero deje ame n rahīe ūnghī
Zanḍā svarājanā santrī
Raho tuj zālar raṇazaṇatī


Source : ઝવેરચંદ મેઘાણી