ઝારાનું મયદાને જંગ - Zaranun Mayadane Janga - Lyrics

ઝારાનું મયદાને જંગ

ધમ ધમ ધરણીનો પટ ધ્રૂજે કળી કાળ ધ્રૂજે વિકરાળ
શેષનાગ પર સૃષ્ટિ ધ્રૂજે ધ્રૂજે દિશા તણા દિકપાળ
પૃથ્વીનો પલટાતો રંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

કચ્છ તખ્ત પર રાવ ગોડજી અડગ શૌર્યમૂર્તિ સાક્ષાત
જીવણ શેઠ દિવાન પદે ને સદી ઓગણીસની શરૂઆત
સળગી રણસંગ્રામ સુરંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

દિવાનપદ ન મળ્યાની ઝાળે જળતો લોહજ પૂંજો શેઠ
ઈર્ષાનો પાવક તરપતવા અઘટિત કાજે બાંધી ભેઠ
બન્યો અવર માધવ મનભંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

વાયુવેગે સિંધ સંચર્યો શોધ્યો ગુલામશાહ સરદાર
સાયર સમ લશ્કરમાં લાવ્યો સિંધી માડુ સાઠ હજાર
માતા મદઝરતા માતંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

જુદ્ધ તણાં આમંત્રણ ઝીલી ઠેક્યા જાડેજા જુડધર
કક્કલ છચ્છરના વંશજ ને કચ્છ ભોમના જાગીરદાર
રાજભક્ત ભાયાતો સંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

વિંઝાણ ટીલે વીર લખાજી મીંઢળ બાંધ્યા જેના હાથ
ભીમ સમો ભડવીર ભીમજી જેને શિર છે ભોળાનાથ
નરા તણો ઠાકોર અઠંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

ફૂંકાયા રણશિંગા કેરા ઉર રણઝણતા કૈં રણકાર
જાડેજી કુલદેવી કેરા ગગન ગાજતા જયજયકાર
આઈ આશાપુરા અભંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

વંકા કચ્છ તણા વીરો ને વંકા થનગનતા તોખાર
વંકા વાંકડિયા શિરપેચો મૂછો પણ વંકી વળદાર
વંકી કચ્છધરા પણ વ્યંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

ઊંટો પર જંજાલો ચાલી ચાલી બન્દૂકો ને તોપ
રણે ચડ્યા બ્હાદુર બખ્તરિયા મસ્તક ધારી ધીંગા ટોપ
ભડક્યો ભુજિયા તણો ભુજંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

સાંઝ સમે સિંધી સેના અન્ન જળ વણ થાકે થઈ હેરાન
કચ્છી વીર મહારથીઓનાં ઝારા ડુંગર પર મેલાણ
ચમક્યા કાનન તણા કુરંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

વિશ્વાસુ કચ્છી પર તોડી કોલ ઊલટ્યા દગ્ગલબાજ
ઝાકળમાં ભાંભળકે લડતાં નિજ પર ભેદ ગયો સહસાજ
અસિ ચાલી ત્યાં એક સળંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

ચડાવનોકે માંડેલી તે પ્રથમ ભડાકે ફાટી તોપ
મચી રહ્યો ભય ને કોલાહલ કિસમતનો આ કેવો કોપ
પલમાં પલટી ગયો પ્રસંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

શિર પડતાં ય સતાણી શૂરે સિંધીમાં વર્તાવ્યો કેર
મસ્તક વણ મદમસ્ત ઘુમે ધડ ને ઘૂમે અવની ચોમેર
ઝારાનો રણવીર અભંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

કૈંક પડ્યાં ધડ ચરણ ધરણી પર કૈંક કપાતાં ઉડતા હાથ
કૈંક રવડતાં મુંડ તુમ્બડાં ફરફરતા મોવાળા સાથ
વ્યોમે વરસે અંગ પ્રત્યંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

ચંડી નાચે કાલી રાચે રુંઢમાળ શિવની ઉભરાય
શિયાળ સમડાં ગીધ તણી પણ હા હા શી ઊજાણી થાય
રુદ્રજટામાં કમ્પે ગંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

શોણિતની છોળો ઉછળે ને મડદાનાં ઢગલા ખડકાય
ભૈરવ કાળો હસે ભયાનક ખપ્પર જોગણીનાં છલકાય
રુદ્રજટામાં કમ્પે ગંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

મીર પડ્યા રણધીર પડ્યા કૈં આશાવન્ત અમીર પડ્યા
કો પીઠી ચોળેલ અંગે સુરાંગના લગને ઉપડ્યા
ચડ્યા તજી જે નવલ પલંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

પ્હાડ પડ્યા દાતાર પડ્યા કો શૂરાના સરદાર પડ્યા
સમરાંગણ મખકુંડ પાવકે લક્ષ માડુ બલિદાન ચડ્યા
દીપકમાં જેમ પડે પતંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

ઝારા કેરા યુદ્ધ ઘોરનો અસ્ત થયો એ રીતે શોર
માણસ માત્ર નિમિત્ત બને ને કુદરત પડદે ખેંચે દોર
કચ્છીવીર્યનો ફટક્યો રંગ
ઝારાનું મયદાને જંગ

-દુલેરાય કરાણી


Zaranun Mayadane Janga

Dham dham dharanino pat dhruje kali kal dhruje vikarala
Sheshanag par srushti dhruje dhruje dish tan dikapala
Pruthvino palatato ranga
Zaranun mayadane janga

Kachchha takhṭa par rav godaji adag shauryamurti sakshata
Jivan sheth divan pade ne sadi oganisani sharuata
Salagi ranasangram suranga
Zaranun mayadane janga

Divanapad n malyani zale jalato lohaj punjo sheṭha
Irshano pavak tarapatav aghatit kaje bandhi bheṭha
Banyo avar madhav manabhanga
Zaranun mayadane janga

Vayuvege sindha sancharyo shodhyo gulamashah saradara
Sayar sam lashkaraman lavyo sindhi madu sath hajara
Mat madazarat matanga
Zaranun mayadane janga

Juddha tanan amantran zili thekya jadej judadhara
Kakkal chhachchharan vanshaj ne kachchha bhoman jagiradara
Rajabhakṭa bhayato sanga
Zaranun mayadane janga

Vinzan tile vir lakhaji mindhal bandhya jen hatha
Bhim samo bhadavir bhimaji jene shir chhe bholanatha
Nar tano thakor athanga
Zaranun mayadane janga

Funkaya ranashinga ker ur ranazanat kain ranakara
Jadeji kuladevi ker gagan gajat jayajayakara
Ai ashapur abhanga
Zaranun mayadane janga

Vanka kachchha tan viro ne vanka thanaganat tokhara
Vanka vankadiya shirapecho muchho pan vanki valadara
Vanki kachchhadhar pan vyanga
Zaranun mayadane janga

Unto par janjalo chali chali banduko ne topa
Rane chadya bhadur bakhtariya mastak dhari dhinga top
Bhadakyo bhujiya tano bhujanga
Zaranun mayadane janga

Sanza same sindhi sen anna jal van thake thai herana
Kachchhi vir maharathionan zar dungar par melana
Chamakya kanan tan kuranga
Zaranun mayadane janga

Vishvasu kachchhi par todi kol ulatya daggalabaja
Zakalaman bhanbhalake ladatan nij par bhed gayo sahasaja
Asi chali tyan ek salanga
Zaranun mayadane janga

Chadavanoke mandeli te pratham bhadake fati topa
Machi rahyo bhaya ne kolahal kisamatano a kevo kopa
Palaman palati gayo prasanga
Zaranun mayadane janga

Shir padatan ya satani shure sindhiman vartavyo kera
Mastak van madamasṭa ghume dhad ne ghume avani chomera
Zarano ranavir abhanga
Zaranun mayadane janga

Kainka padyan dhad charan dharani par kainka kapatan udat hatha
Kainka ravadatan munda tumbadan farafarat moval satha
Vyome varase anga pratyanga
Zaranun mayadane janga

Chandi nache kali rache rundhamal shivani ubharaya
Shiyal samadan gidh tani pan h h shi ujani thaya
Rudrajataman kampe ganga
Zaranun mayadane janga

Shonitani chholo uchhale ne madadanan dhagal khadakaya
Bhairav kalo hase bhayanak khappar joganinan chhalakaya
Rudrajataman kampe ganga
Zaranun mayadane janga

Mir padya ranadhir padya kain ashavanṭa amir padya
Ko pithi cholel ange surangan lagane upadya
Chadya taji je naval palanga
Zaranun mayadane janga

Phad padya datar padya ko shuran saradar padya
Samarangan makhakunda pavake laksha madu balidan chadya
Dipakaman jem pade patanga
Zaranun mayadane janga

Zar ker yuddha ghorano asṭa thayo e rite shora
Manas matra nimitṭa bane ne kudarat padade khenche dora
Kachchhiviryano faṭakyo ranga
Zaranun mayadane janga

-Duleraya Karani