દીકરી તો પારકી થાપણ - Dikari To Paraki Thapana - Gujarati

દીકરી તો પારકી થાપણ

બેના રે…
સાસરિયે જાતાં જોજો પાંપણ ના ભીંજાય
દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય

  દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાં જાય
  દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય

  બેની તારી માથે બાપનો હાથ હવે નહી ફરશે
  રમતી તું જે ઘરમાં એની ભીંતે ભીંતો રડશે
  બેના રે....

  વિદાયની આ વસમી વેળા રોકી ના રોકાય
  દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય
  બેના રે....

  તારા પતિનો પડછાયો થઈ રહેજે સદાય સાથે
  સોહાગી કંકુ સેંથામાં, કંકણ શોભે હાથે
  બેના રે....

  તારી આ વેણીનાં ફૂલો કોઈ દી ના કરમાય
  દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય
  બેના રે....

  આમ જુઓ તો આંસુ સૌનું પાણી જેવું પાણી
  સુખનું છે કે દુ:ખનું એ તો કોઈ શક્યું ના જાણી
  બેના રે....

  રામ કરે સુખ તારું કોઈ દી નજર્યું ના નજરાય
  દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય
  બેના રે....

  દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાં જાય
  દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય
  બેના રે.. ઓ બેના...

दीकरी तो पारकी थापण

बेना रे…
सासरिये जातां जोजो पांपण ना भींजाय
दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय

  दीकरी ने गाय दोरे त्यां जाय
  दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय

  बेनी तारी माथे बापनो हाथ हवे नही फरशे
  रमती तुं जे घरमां एनी भींते भींतो रडशे
  बेना रे....

  विदायनी आ वसमी वेळा रोकी ना रोकाय
  दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय
  बेना रे....

  तारा पतिनो पडछायो थई रहेजे सदाय साथे
  सोहागी कंकु सेंथामां, कंकण शोभे हाथे
  बेना रे....

  तारी आ वेणीनां फूलो कोई दी ना करमाय
  दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय
  बेना रे....

  आम जुओ तो आंसु सौनुं पाणी जेवुं पाणी
  सुखनुं छे के दु:खनुं ए तो कोई शक्युं ना जाणी
  बेना रे....

  राम करे सुख तारुं कोई दी नजर्युं ना नजराय
  दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय
  बेना रे....

  दीकरी ने गाय दोरे त्यां जाय
  दीकरी तो पारकी थापण कहेवाय
  बेना रे.. ओ बेना...

Dikari To Paraki Thapana

Bena re…
sasariye jatan jojo panpan na bhinjaya
dikari to paraki thapan kahevaya

  dikari ne gaya dore tyan jaya
  dikari to paraki thapan kahevaya

  beni tari mathe bapano hath have nahi farashe
  ramati tun je gharaman eni bhinte bhinto radashe
  bena re....

  vidayani a vasami vela roki na rokaya
  dikari to paraki thapan kahevaya
  bena re....

  tara patino padachhayo thai raheje sadaya sathe
  sohagi kanku senthaman, kankan shobhe hathe
  bena re....

  tari a veninan fulo koi di na karamaya
  dikari to paraki thapan kahevaya
  bena re....

  am juo to ansu saunun pani jevun pani
  sukhanun chhe ke du:khanun e to koi shakyun na jani
  bena re....

  ram kare sukh tarun koi di najaryun na najaraya
  dikari to paraki thapan kahevaya
  bena re....

  dikari ne gaya dore tyan jaya
  dikari to paraki thapan kahevaya
  bena re.. o bena...

Dīkarī to pārakī thāpaṇa

Benā re…
sāsariye jātān jojo pānpaṇ nā bhīnjāya
dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya

  dīkarī ne gāya dore tyān jāya
  dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya

  benī tārī māthe bāpano hāth have nahī farashe
  ramatī tun je gharamān enī bhīnte bhīnto raḍashe
  benā re....

  vidāyanī ā vasamī veḷā rokī nā rokāya
  dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya
  benā re....

  tārā patino paḍachhāyo thaī raheje sadāya sāthe
  sohāgī kanku senthāmān, kankaṇ shobhe hāthe
  benā re....

  tārī ā veṇīnān fūlo koī dī nā karamāya
  dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya
  benā re....

  ām juo to ānsu saunun pāṇī jevun pāṇī
  sukhanun chhe ke du:khanun e to koī shakyun nā jāṇī
  benā re....

  rām kare sukh tārun koī dī najaryun nā najarāya
  dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya
  benā re....

  dīkarī ne gāya dore tyān jāya
  dīkarī to pārakī thāpaṇ kahevāya
  benā re.. o benā...

Source : સ્વરઃ લતા મંગેશકર
રચનાઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પારકી થાપણ (૧૯૭૯)