જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે જલતે હુએ તનકો - Jaise Suraj Ki Garami Se Jalate Hue Tanako - Lyrics

જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે જલતે હુએ તનકો

જૈસે સૂરજ કી ગરમી સે જલતે હુએ તનકો,મિલ જાએ તરુવરકી છાયા,
ઐસા હી સુખ મેરે મનકો મિલા મૈ જબસે શરણ તેરી આયા,…મેરે રામ…

ભટકા હુઆ મેરા મન થા,કોઈ મિલ ના રહા થા સહારા,
લહેરો સે લડતી હુઈ નાવકો જૈસે મિલ ના રહા હો કિનારા,
ઉસ લડખડાતી હુઈ નાવકો જો કીસીને કિનારા દિખાયા…ઐસા હી…

શીતલ બને આગ ચંદનકે જૈસી,રાઘવ કૃપા હો જો તેરી,
ઉજીયાળી પૂનમ કી હો જાયે રાતેં,જ્યોતિ અમાવાસ અંધેરી.
યુગયુગસે પ્યાસી મરુભૂમિને જૈસે પાની કા સંદેશ પાયા…ઐસા હી…

જિસ રાહ કી મંઝિલ તેરા મિલન હો,ઉસ પર કદમ મૈ બઢાઉ,
ફૂલોમે તારો મેં પતઝડ બહારો મેં મૈ ના કભી ડગમગાઉ
પાની કે પ્યાસે કો તકદીર ને જૈસે જી ભરકે અમૃત પિલાયા…ઐસા હી…


Jaise Suraj Ki Garami Se Jalate Hue Tanako

Jaise suraj ki garami se jalate hue tanako,mil jae taruvaraki chhaya,
Ais hi sukh mere manako mil mai jabase sharan teri aya,…mere rama…

Bhaṭak hua mer man tha,koi mil n rah tha sahara,
Lahero se ladati hui navako jaise mil n rah ho kinara,
Us ladakhadati hui navako jo kisine kinar dikhaya…ais hi…

Shital bane ag chandanake jaisi,raghav krup ho jo teri,
Ujiyali punam ki ho jaye raten,jyoti amavas andheri.
Yugayugase pyasi marubhumine jaise pani k sandesh paya…ais hi…

Jis rah ki manzil ter milan ho,us par kadam mai badhau,
Fulome taro men patazad baharo men mai n kabhi dagamagau
Pani ke pyase ko takadir ne jaise ji bharake amrut pilaya…ais hi…