માડી ! તારું કંકુ ખર્યું - Madi ! Taru Kanku Kharyu - Lyrics

માડી ! તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઊગ્યો;
જગમાં એ જાણે પ્રભુતાએ પગ મૂક્યો.
હો… કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઊગ્યો… માડી ! તારું…

મંદિર સરજાયું ને ઘંટારવ જાગ્યો,
નભનો ચંદરવો માએ આંખ્યુમાં આંજ્યો.
દીવો થાવા મંદિરનો ચાંદો આવી પૂગ્યો.
હો… કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઊગ્યો… માડી ! તારું…

માવડીના રથના ઘૂઘરા ૨ બોલ્યા.
અજવાળી રાતે માએ અમરત ઢોળ્યાં,
ગગનનો ગરબો માના ચરણોમાં ઝૂક્યો.
હો… કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઊગ્યો… માડી ! તારું…

માવડીની કોટ્યમાં હીરા ને મોતી,
જનનીની આંખડીમાં પૂનમની જ્યોતિ,
છડી પોકારે માનો મોરલો ટહુક્યો
હો… કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઊગ્યો… માડી ! તારું…

Madi ! Taru Kanku Kharyu

Māḍī ! Tārun kanku kharyun ne sūraj ūgyo;
Jagamān e jāṇe prabhutāe pag mūkyo. Ho… Kanku kharyun ne sūraj ūgyo… Māḍī ! Tārun…

Mandir sarajāyun ne ghanṭārav jāgyo,
Nabhano chandaravo māe ānkhyumān ānjyo.
Dīvo thāvā mandirano chāndo āvī pūgyo. Ho… Kanku kharyun ne sūraj ūgyo… Māḍī ! Tārun…

Māvaḍīnā rathanā ghūgharā 2 bolyā.
Ajavāḷī rāte māe amarat ḍhoḷyān,
Gaganano garabo mānā charaṇomān zūkyo. Ho… Kanku kharyun ne sūraj ūgyo… Māḍī ! Tārun…

Māvaḍīnī koṭyamān hīrā ne motī,
Jananīnī ānkhaḍīmān pūnamanī jyoti,
Chhaḍī pokāre māno moralo ṭahukyo
Ho… Kanku kharyun ne sūraj ūgyo… Māḍī ! Tārun…

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Madi Taru Kanku Kharyu Ne Suraj Ugyo - @Osman Mir | Gujarati Jalso | New Gujarati Bhajan. (2021, July 27). YouTube.