શું રે જવાબ દઈશ માધા - Shun Re Javab Daish Madha - Lyrics

શું રે જવાબ દઈશ માધા

દ્વારકામાં કોઈ તને પૂછશે કે
કાના ઓલી ગોકુળમાં કોણ હતી રાધા
તો શું રે જવાબ દઈશ માધા

તારું તે નામ તને યાદ નો’તું તે દિ’થી
રાધાનું નામ હતું હોઠે
ઠકરાણાં-પટરાણાં કેટલાય હતા તો યે
રાધા રમતી’તી સાત કોઠે
રાધાવિણ વાંસળીના વેણ નહીં વાગે
શીદને સોગંદ એવા ખાધા
તો શું રે જવાબ દઈશ માધા

રાધાના પગલામાં વાવ્યું વનરાવન
ફાગણ બની એમાં મહેક્યો
રાધાના એકેકા શ્વાસ તણે ટોડલે
અષાઢી મોર બની ગહેક્યો
આજ આઘેરાં થઈ ગ્યાં કાં રાધા ને વાંસળી
એવા તે શું પડ્યા વાંધા
તો શું રે જવાબ દઈશ માધા

ઘડીકમાં ગોકુળ ને ઘડીક વનરાવન
ઘડીકમાં મથુરાના મહેલ
ઘડીકમાં રાધા ને ઘડીકમાં ગોપીઓ
ઘડીક કુબ્જા સંગ ગેલ
હેત પ્રીત ન્હોય રાજ ખટપટના ખેલ કાન
સ્નેહમાં તે હોય આવા સાંધા
તો શું રે જવાબ દઈશ માધા

કૃષ્ણનો જવાબ

ગોકુળ વનરાવન ને મથુરા ને દ્વારકા
એ તો પંડ્યે છે પહેરવાના વાઘા
રાજીપો હોય તો અંગ પર ઓઢીયે
નહીં તો રખાય એને આઘા
આ સઘળો સંસાર મારા સોળે શણગાર
પણ અંતરનો આતમ એક રાધા
હવે પૂછશો મા કોણ હતી રાધા

-ઈસુભાઈ આયદાન ગઢવી


Shun Re Javab Daish Madha

Dvarakaman koi tane puchhashe ke
Kan oli gokulaman kon hati radha
To shun re javab daish madha

Tarun te nam tane yad no’tun te di’thi
Radhanun nam hatun hothe
ṭhakaranan-paṭaranan keṭalaya hat to ye
Radh ramati’ti sat kothe
Radhavin vansalin ven nahin vage
Shidane soganda ev khadh
To shun re javab daish madha

Radhan pagalaman vavyun vanaravana
Fagan bani eman mahekyo
Radhan ekek shvas tane todale
Ashadhi mor bani gahekyo
Aj agheran thai gyan kan radh ne vansali
Ev te shun padya vandha
To shun re javab daish madha

Ghadikaman gokul ne ghadik vanaravan
Ghadikaman mathuran mahela
Ghadikaman radh ne ghadikaman gopio
Ghadik kubja sanga gela
Het prit nhoya raj khaṭapaṭan khel kana
Snehaman te hoya av sandha
To shun re javab daish madha

Krushnano javaba

Gokul vanaravan ne mathur ne dvaraka
E to pandye chhe paheravan vagha
Rajipo hoya to anga par odhiye
Nahin to rakhaya ene agha
A saghalo sansar mar sole shanagara
Pan antarano atam ek radha
Have puchhasho m kon hati radha

-isubhai ayadan gadhavi

Source: Mavjibhai