તું મીરા થઈને ઝેર પીએ - Tun Mira Thaine Zer Pie - Gujarati

તું મીરા થઈને ઝેર પીએ

તું મીરા થઈને ઝેર પીએ, હું કેમ કરીને શ્યામ બનું?
તું સિંદૂર મારી સેંથીનું, હું તારા સુખનું ધામ બનું!
તું મીરા થઈને ઝેર પીએ

તેં કથીરને કંચન કરવા એક પારસ જેવી પ્રીત કરી
મેં પ્રીતની રીત અમર કરવા એક ઉરની આડે ભીંત ધરી
તેં પ્રીત કરી તો ત્યાગ કર્યો, હું ક્યાંથી રાઘવ રામ બનું?
તું મીરા થઈને ઝેર પીએ

તું તરસ છીપાવે આંસુથી ને બળે સદાય જ્વાળામાં
હું મારી મમતાનું મોતીડું ગૂંથી શકી તુજ માળામાં
શ્રદ્ધાથી તું શીશ ઝૂકાવે એવો ક્યાંથી શાલિગ્રામ બનું?
તું મીરા થઈને ઝેર પીએ

તું મીરા થઈને ઝેર પીએ, હું કેમ કરીને શ્યામ બનું?
તું સિંદૂર મારી સેંથીનું, હું તારા સુખનું ધામ બનું!
તું મીરા થઈને ઝેર પીએ


तुं मीरा थईने झेर पीए

तुं मीरा थईने झेर पीए, हुं केम करीने श्याम बनुं?
तुं सिंदूर मारी सेंथीनुं, हुं तारा सुखनुं धाम बनुं!
तुं मीरा थईने झेर पीए

तें कथीरने कंचन करवा एक पारस जेवी प्रीत करी
में प्रीतनी रीत अमर करवा एक उरनी आडे भींत धरी
तें प्रीत करी तो त्याग कर्यो, हुं क्यांथी राघव राम बनुं?
तुं मीरा थईने झेर पीए

तुं तरस छीपावे आंसुथी ने बळे सदाय ज्वाळामां
हुं मारी ममतानुं मोतीडुं गूंथी शकी तुज माळामां
श्रद्धाथी तुं शीश झूकावे एवो क्यांथी शालिग्राम बनुं?
तुं मीरा थईने झेर पीए

तुं मीरा थईने झेर पीए, हुं केम करीने श्याम बनुं?
तुं सिंदूर मारी सेंथीनुं, हुं तारा सुखनुं धाम बनुं!
तुं मीरा थईने झेर पीए


Tun Mira Thaine Zer Pie

Tun mira thaine zer pie, hun kem karine shyam banun? Tun sindur mari senthinun, hun tara sukhanun dham banun! Tun mira thaine zer pie

Ten kathirane kanchan karava ek paras jevi prit kari
Men pritani rit amar karava ek urani ade bhinta dhari
Ten prit kari to tyag karyo, hun kyanthi raghav ram banun? Tun mira thaine zer pie

Tun taras chhipave ansuthi ne bale sadaya jvalaman
Hun mari mamatanun motidun gunthi shaki tuj malaman
Shraddhathi tun shish zukave evo kyanthi shaligram banun? Tun mira thaine zer pie

Tun mira thaine zer pie, hun kem karine shyam banun? Tun sindur mari senthinun, hun tara sukhanun dham banun! Tun mira thaine zer pie


Tun mīrā thaīne zer pīe

Tun mīrā thaīne zer pīe, hun kem karīne shyām banun? Tun sindūr mārī senthīnun, hun tārā sukhanun dhām banun! Tun mīrā thaīne zer pīe

Ten kathīrane kanchan karavā ek pāras jevī prīt karī
Men prītanī rīt amar karavā ek uranī āḍe bhīnta dharī
Ten prīt karī to tyāg karyo, hun kyānthī rāghav rām banun? Tun mīrā thaīne zer pīe

Tun taras chhīpāve ānsuthī ne baḷe sadāya jvāḷāmān
Hun mārī mamatānun motīḍun gūnthī shakī tuj māḷāmān
Shraddhāthī tun shīsh zūkāve evo kyānthī shāligrām banun? Tun mīrā thaīne zer pīe

Tun mīrā thaīne zer pīe, hun kem karīne shyām banun? Tun sindūr mārī senthīnun, hun tārā sukhanun dhām banun! Tun mīrā thaīne zer pīe


Source : સ્વરઃ મન્ના ડે અને આશા ભોસલે
ગીતઃ કાંતિ-અશોક
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
ચિત્રપટઃ મા અંબા ગબ્બરવાળી (૧૯૭૬)